Definition of great

Common misspellings:
 • gret (10.5%)
 • dgreat (0.0%)
 • graat (0.1%)
 • grait (0.1%)
 • freat (1.1%)
 • gresat (0.2%)
 • greak (0.0%)
 • greatv (0.1%)
 • grat (15.8%)
 • greaty (0.5%)
 • gretat (0.1%)
 • greeet (0.0%)
 • grear (1.4%)
 • gread (1.5%)
 • rgeat (0.1%)
 • grean (0.1%)
 • greay (0.7%)
 • grwat (0.2%)
 • graght (0.0%)
 • breat (0.4%)
 • grweat (0.1%)
 • grea (6.1%)
 • greait (0.0%)
 • agreat (5.6%)
 • graeat (0.0%)
 • grete (0.0%)
 • gtreat (0.2%)
 • greaat (0.8%)
 • greatd (0.0%)
 • greeat (1.2%)
 • greot (0.0%)
 • qreat (0.1%)
 • greate (7.3%)
 • greab (0.0%)
 • greal (0.3%)
 • graet (9.1%)
 • sgreat (0.1%)
 • grreat (1.7%)
 • geat (13.2%)
 • greart (0.9%)
 • great1 (0.1%)
 • greqat (0.2%)
 • geart (0.9%)
 • greast (0.9%)
 • greatw (0.0%)
 • greatr (0.6%)
 • gereat (0.3%)
 • greatm (0.0%)
 • greap (0.0%)
 • greata (0.3%)
 • grealt (0.0%)
 • greath (0.5%)
 • geate (0.0%)
 • greato (0.0%)
 • rgreat (0.3%)
 • grerat (1.0%)
 • ghreat (0.1%)
 • creat (0.4%)
 • graete (0.0%)
 • hreat (0.2%)
 • grewat (0.1%)
 • greatl (0.1%)
 • greant (0.0%)
 • grest (1.2%)
 • greawt (0.1%)
 • greaqt (0.0%)
 • gteat (0.0%)
 • gream (0.0%)
 • greit (0.0%)
 • gerat (2.5%)
 • ggreat (0.2%)
 • grteat (0.2%)
 • dreat (0.2%)
 • greaet (0.0%)
 • preat (0.0%)
 • grrat (0.0%)
 • grayt (0.0%)
 • hgreat (0.1%)
 • greatt (0.0%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.