Definition of small

Common misspellings:
 • smole (0.0%)
 • smoll (0.7%)
 • smally (0.3%)
 • smsall (0.0%)
 • smalll (9.2%)
 • smal (38.7%)
 • smalled (0.4%)
 • fmall (0.0%)
 • samall (0.8%)
 • msall (0.5%)
 • amll (0.0%)
 • sdmall (0.3%)
 • snall (1.1%)
 • smaill (2.3%)
 • smallg (1.0%)
 • snmall (0.0%)
 • semell (0.0%)
 • samll (27.3%)
 • smale (0.5%)
 • smail (1.4%)
 • smalle (0.7%)
 • smll (3.0%)
 • smallr (0.3%)
 • smeall (0.1%)
 • sall (2.9%)
 • smmall (0.3%)
 • smalls (4.1%)
 • smoall (0.0%)
 • asmall (0.4%)
 • smallc (0.0%)
 • smnall (0.7%)
 • ssmall (0.0%)
 • smlall (0.0%)
 • amall (0.3%)
 • smaal (0.5%)
 • dsmall (0.0%)
 • smeal (0.0%)
 • smill (0.0%)
 • smae (0.1%)
 • smaall (0.0%)
 • smaell (0.0%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.