Definition of short

Common misspellings:
 • shrot (7.4%)
 • shote (0.0%)
 • shrt (7.4%)
 • shprt (0.8%)
 • shiort (0.0%)
 • shsort (0.0%)
 • shoort (0.8%)
 • shott (0.0%)
 • shurt (0.0%)
 • shoert (2.5%)
 • shor (36.4%)
 • shert (0.4%)
 • hsort (0.0%)
 • shoirt (1.7%)
 • dhort (0.0%)
 • shoft (0.0%)
 • sghort (0.0%)
 • shorrt (0.8%)
 • shoet (3.3%)
 • shport (1.7%)
 • sdort (0.0%)
 • shorth (4.1%)
 • shork (0.0%)
 • shour (0.8%)
 • ashort (2.1%)
 • chort (1.2%)
 • shjort (0.8%)
 • shortn (0.8%)
 • schort (0.0%)
 • shorta (0.0%)
 • shart (2.9%)
 • shortt (0.8%)
 • whort (0.4%)
 • shord (0.0%)
 • shorst (0.0%)
 • shotr (0.8%)
 • shorte (0.8%)
 • showrt (0.0%)
 • shoret (3.3%)
 • shotrt (0.0%)
 • shosrt (0.0%)
 • shoprt (0.0%)
 • ahort (0.0%)
 • shourt (6.2%)
 • sjort (0.0%)
 • hort (4.1%)
 • shory (1.7%)
 • shorlt (0.0%)
 • shaort (1.7%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.